Press Release

 

Augusti 18, 2021

Det nystartade Eskilstunaföretaget Towards Zero Waste startar tillsammans med Eskilstuna Kommun, Naturvårdsverket, El-Kretsen och Research Institutes of Sweden (RISE) ett projekt för verifiering av cirkulär hantering av andrahandselektronik med stöd av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

 

Towards Zero Waste AB som utvecklar en unik digital plattform för bl.a. internationell hantering av produktansvar, får tillsammans med projektpartners stöd av Energimyndigheten inom innovationsprogrammet RE:Source. I motiveringen står bl.a. att ”Inkluderande System för Cirkulär Elektronik har potential att främja cirkulär och hållbar produktanvändning internationellt och bidra med nyhetsvärde och innovationshöjd inom producentansvarsområdet för elektronik.”

 

Towards Zero Waste är huvudansvarig i projektet som ska digitalt överföra producentansvar för elektronik till ett annat land vid handel av begagnad elektronik. Att föra över och spåra producentansvaret mellan länder är ett nytt koncept som aldrig förut har testats eller verifierats. Men som har potential att transformera hanteringen av elektronik och elektronikskrot i världen mot ökad hållbarhet, minskad miljöförstöring och cirkularitet.

Producentansvarsorganisationer får idag medel enligt s.k. utökat producentansvar för att säkerställa miljövänlig avfallshantering i slutet av deras produkters liv. Men produkter som levereras över gränserna som begagnade produkter via t.ex. online-försäljning tappar medlen som ska säkra återvinningen. WEEEsource™ är en digital plattform som utvecklas av Towards Zero Waste som löser detta genom att spåra varor sålda över gränserna och överföra en del av det producentansvar som är associerat med produkten till mål-destinationen via gränsöverskridande försäljning.

Resultatet av projektet kommer att rapporteras till intressenter och FN:s miljöprogram UNEP via aktiviteten Global Partnership on Marine Littering och vidare sprida resultaten i globala nätverk och partnerskap inom handel och återvinning. Projektet initierar även en diskussion kring en bättre lösning och verktyg för en internationell cirkulär ekonomi av elektroniska produkter som även kan inkludera länder som inte ännu har introducerat utökat producentansvar.

För vidare kontakt och förfrågningar kontakta VD Jakob Lennartsson på jakob@towardszerowaste.se eller 073-8963155

Towards Zero Waste AB startades 2020 med syftet att utveckla en digital plattform (WEEEsource) för att främja gränsöverskridande handel med funktionell och icke-funktionell elektronik vars insamling och återbruk spåras samtidigt som återvinning säkras och rapporteras oavsett var i världen produkterna hamnar eller kommer ifrån.

 

Besöksaddress:

Towards Zero Waste AB
Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42, Eskilstuna

 

www.towardszerowaste.se